ورود به سایت |  سه شنبه 21 آبان 1398
شهردارى تهران
..:: صفحه اصلی ::..
جستجو

بسم الله الرحمن الرحیم

رمز ماندگاری سازمانهای برترجذب ،استعداد یابی وارتقا کارکنان کارآمد است.

 درعصر حاضر اهمیت جایگاه ونقش سطح مدیران بعنوان طراحان ،هدایتگران واداره کنندگان اصلی سازمان برکسی پوشیده نیست وبکارگیری نظامهای موثر انتخاب وجذب مدیران نیز از جایگاه مهم وویژه ای برخوردار می باشد. روند فزاینده رقابت وضرورت دستیابی شهرداری به سطوح بالاتری از کیفیت وبهره وری ایجاب می کند که مدیران آینده تواناتر ،مستعد تر وشایسته تر از مدیران امروز باشند. اهداف اداره کل ارزشیابی وکارگزینی مدیران شامل:
ایجاد انگیزه در سطوح پایین شهرداری ورقابت دربالا
استقرار نظام شایسته یابی ، شایسته گزینی ،شایسته پروری و شایسته سالاری
تحول درفرآیند انتخاب مدیران در راستای تقویت نهاد مدیریتی شهرداری تهران
ایجاد فرصت برابر برای ارائه توانمندی وقابلیت ها
شناسایی کارشناسان شایسته از طریق مدل کارآمدی
ایجاد انگیزه در کارکنان به منظور ارتقاء
استقلال شهرداری تهران درجهت تامین مدیران لایق
ایجاد بانک اطلاعات مدیران شهرداری تهران
ارائه الگوی مناسب درراستای تحقق مدل تعالی
ضمن تقدیر از حضورشما در این سامانه امیدآنکه همسو با اهداف ذکر شده ، توفیق همراهی با شما را پیدا نماییم.

مدیران شایسته تضمین کننده آینده شهرداری تهران

 
   
شهرداری تهران   شرایط استفاده  اظهارنامه خصوصی